Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta www.naturoza.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje www.naturoza.rs.

Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava www.naturoza.rs i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta www.naturoza.rs moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta www.naturoza.rs” i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.